Obavijesti

Obavijesti povlaštenih i osjetljivih informacija

Glavna Skupština 2019

Poziv na Glavnu Skupštinu 2019

Revidirani financijski izvještaji

Godišnji nekonsolidirani te konsolidirani i revidirani izvještaj od strane Deloitte

Nadzorni odbor i kvartalni financijski izvještaji

Najave sjednica NO, održane sjednice NO i usvojeni financijski izvještaji

Glavna Skupština 2018

Poziv na Glavnu Skupštinu 2018

Javni poziv

Dokumentacija za upis i uplatu novih redovnih dionica

Glavna Skupština 2017

Održana je Glavna Skupština društva na kojoj su donesene bitne odluke za poslovanje društva.