Revidirani Financijski Izvještaji

Konsolidirani i nekonsolidirani izvještaj 2018

Izvještaj napravljen od strane Deloitte, a usvojen od Uprave i Nadzornog odbora društva.

Konsolidirani izvještaj 2017

Izvještaj napravljen od strane Deloitte i usvojen od Uprave i Nadzornog odbora društva

Konsolidirani izvještaj 2016

Izvještaj napravljen od strane Deloitte i usvojen od Uprave i Nadzornog odbora društva