Toni Jeličić Purko

Toni Jeličić Purko

Predsjednik Uprave

Maja Bradić

Maja Bradić

Član Uprave

Miroslav Jeličić Purko

Miroslav Jeličić Purko

Predsjednik Nadzornog Odbora

Bojan Vrančić

Bojan Vrančić

Zamjenik Predsjednika Nadzornog Odbora

Tvrtko Brajković

Tvrtko Brajković

Član Nadzornog Odbora

Katija Barić

Katija Barić

Član Nadzornog Odbora

Ante Jelčić

Ante Jelčić

Član Nadzornog Odbora