VRIJEDNE INFORMACIJE

OBAVIJESTI
za Investitore

Povlaštene informacije, Glavne skupštine, Prospekt, Sjednice Nadzornog odbora i Uprave te financijski izvještaji

Tko smo?

Stanovi Jadran d.d. je tvrtka listana na Zagrebačkoj burzi te vrši sve objave javno i transparentno.

Glavna skupština 2024

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Povlaštene i propisane informacije

Obavijesti osjetljivih informacija o društvu

Nadzorni odbor

Najava i objava sjednica Nadzornih odbora i kvartalnih financijskih izvještaja

Godišnji financijski izvještaji

Revidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji

Glavna skupština 2023

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Glavna skupština 2022

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Izvanredna Glavna skupština 2022

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Poziv za upis i uplatu

Poziv kvalificiranim ulagateljima za upis i uplatu Novih dionica

Izvanredna Glavna skupština 2021

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Dokapitalizacija

Dokumentacija o pripajanju i dokapitalizaciji Društva

Glavna skupština 2021

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Glavna skupština 2020

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Glavna skupština 2019

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Glavna skupština 2018

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Glavna skupština 2017

Poziv na skupštinu, obrazac prijave i obrazac punomoći

Prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište

Dana 01. veljače 2022. godine HANFA je donijela rješenje klasa: UP/I 976-02/21-01/07, ur.broj: 326-01-60-62-22-22, kojim se odobrava Prospekt.

Kreiramo trendove. Otvaramo novo tržište.

Projekata

Grada

Država

Industrije

Javni poziv za upis i uplatu novih dionica

Kvalificirani ulagatelji odazvali su se na poziv te aktivno sudjelovali u novom izdanju dionica i povećanju temeljnog kapitala čime su stvoreni uvjeti za rast društva