Informacijski dokument

Stanovi Jadran d.d.

Ovaj informacijski dokument nisu provjerili niti odobrili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, druga nacionalna nadležna tijela ni Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA). 

Ovaj dokument sadrži ključne informacije o izdavatelju ili ponuditelju, vrijednosnim papirima i ponudi vrijednosnih papira kako bi Vam pomogle u razumijevanju rizika ulaganja povezanih s ponudom. Savjetujemo vam da pročitate dokument kako biste mogli donijeti informiranu odluku o potencijalnom ulaganju. Ulaganje u ovu ponudu podrazumijeva rizike, uključujući rizik od djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog novca. Moguće je da nećete ostvariti povrat na Vaše ulaganje te da nećete moći prodati vrijednosne papire u koje ste uložili kada to poželite.