Toni Jeličić Purko

Toni Jeličić Purko

Predsjednik Uprave

Maja Bradić

Maja Bradić

Član Uprave

Miroslav Jeličić - Purko

Miroslav Jeličić - Purko

Predsjednik Nadzornog odbora

Emil Mihalina

Emil Mihalina

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Berislav Martić

Berislav Martić

Član Nadzornog odbora

Ante Vrančić

Ante Vrančić

Član Nadzornog odbora

Krešimir Huljev

Krešimir Huljev

Član Nadzornog odbora